Teisinis pranešimas

Paslaugos teikejas
Šios paslaugos teikejas yra Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. („TZMO”), kurio centrine bustine yra Lenkijoje, Toruń, Żółkiewskiego 20/26 gatve, KRS nr 0000011286

Informacija apie paslaugą
Visa ši paslauga yra informacinio pobudžio apie TZMO Capital Group kompaniją ir produktus, gaminamus TZMO Capital Group, taip pat tam tikrai lankytoju grupei ši paslauga suteikia galimybę prisiregistruoti ir gauti priejimą. Paslaugos teikiama informacija nera pasiulymas pirkti, todel šio pranešimo pagrindu jokios pirkimo sutarties sudaryti negalima. Paslaugos savininkas gali vykdyti paslaugos pakeitimus be jokio išankstinio perspejimo ir be pasiteisinimu.

Teikiamos paslaugos
šio puslapio savininkas teikia štai šias žemiau išvardintas paslaugas:
- Prenumeratos paslauga
- Tam tikrai igaliotai lankytoju grupei suteikiamas priejimas prie ypatingos informacijos 

Prenumerata laikomas vartotojo užsakymas reguliariai gauti tam tikrą informaciją iš Paslaugos teikejo. Tokios informacijos siuntimo dažnumas nenurodytas. Paslaugos teikejas neatsako už užsakytos informacijos nepristatymą del objektyviu priežasčiu, kurios nuo Paslaugos teikejo nepriklauso. 

Tam, kad galetumete gauti specifinę informaciją, turite užpildyti registracijos formą ir sutikti su taisyklese nurodytomis sąlygomis bei terminais, susijusiais su leidimu naudotis paslauga registruotiems vartotojams. 

Aukščiau išvardintos paslaugos teikiamos nemokamai ir nenurodytas joks minimalus ar maksimalus paslaugos tiekimo laikas.

Registracijos procedura
Leidimo naudotis paslauga regidtracija prasideda nuo vardo ir/ar pavardes bei elektroninio pašto ivedimo registracijos anketoje bei sutikimo naudoti asmeninę informaciją, smulkiai aprašytą dalyje Privatumo politika, paspaudus „Sutinku” mygtuką.  

Vartotojas savo paskyrą gali bet kada ištrinti.

Kita veikla ieinanti i paslaugu sudeti
Lojalumo programos, konkursai ir reklamines kampanijas o taip pat ir rinkos bei vartotoju tyrimai ieina i šiu Paslaugu sudeti. Specialiose taiosyklese bus nurodytos išsamios šiu paslaugu teikimo sąlygos. Dalyvavimas šiose aukščiau paminetose akcijose galimas sutikus su specialiu taisykliu sąlygomis del formos naudojimo.


Paslaugu teikejo atsakomybe
Paslaugu teikejas neprisiima jokios atsakomybes, jei asmens identifikacine informacija pasinaudos trečiosios šalys, taip pat už jokią išorinę neteisetą veiklą ir kitas nuo Paslaugos teikejo nepriklausančias aplinkybes. Visa informacija ieinanti i paslaugą pateikiama geranoriškai. Paslaugos teikejas neprisiima jokios atsakomybes už jos turini, patikimumą, išsamumą ir išbaigtumą ar informacijos pateikiamą išoriniuose (pašaliniuose) puslapiuose, i kuriuos šiame interneteiniame puslapyje yra nuoroda. Nuorodos parašytos melynu šriftu ir pabrauktos. 


Taikytini istatymai
Naudojimasis šia internetine svetaine yra visais atžvilgiais pavaldus Lenkijos jurisdikcijai ir visi klausimai, susiję su naudojimusi šia svetaine, sprendžiami laikantis atitinkamu Lenkijos respublikos istatymu. 


Autoriaus teises
Šios paslaugos turinys saugomas autoriaus teisiu ir todel jo negalima niekaip keisti, kopijuoti ar platinti be Paslaugos teikejo leidimo. Paslaugos turinio spausdinimas leidžiamas tik asmeniniam naudojimui. Kitais budais šia Paslauga naudotis negalima, nebent butu gautas raštiškas Paslaugos teikejo leidimas. 
Prekes ženklu, ju pavadinimu ir prekiu pavadinimu apsauga
Prekes ženklai bei pavadinimai, naudojami šiai Paslaugai teikti, saugomi tam tikru atitinkamu istatymu. Ju negalima nei naudoti, nei keisti be išankstinio TZMO Capital Group leidimo. TZMO negarantuoja šios Paslaugos efektyvumo arba atlikimo teisingumo bei negarantuoja iškilusiu klaidu sprendimo. Taip pat negalima garantuoti ir to, kad serveris, kuriuo naudojasi Paslaugos teikejas, neturi virusu ir kitu žalingu elementu. 


Teisinio pranešimo modifikavimas
TZMO pasilieka sau teisę keisti ir papildyti šio teisinio pranešimo turini bet kuriuo metu.

Ieškoti produktų Bella Perfecta

Programėlė moterims